I 2020 forvaltet vi tre krisepakker til frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona.

Samlet er det betalt ut 2 158 804 357 kroner i krisepakke 1, 2 og 3.

Til sammen 9 284 lag og organisasjoner har fått støtte. Last ned oversikt over alle søkere og tildelt beløp.

Under ser du nøkkeltal for de tre krisepakkene.

Utvalde nøkkeltal

Bruk menyknappen oppe til høgre i grafene for fullskjermvisning.

Se alle kategorier inkludert de som har tildelt beløp under en million kroner.

Fylkesfordeling mottakere og tildelt beløp

 Antall mottakereTildelt beløp
Agder540102 309 189
Innlandet821139 997 908
Møre og Romsdal682120 406 503
Nordland63481 842 840
Oslo690515 614 518
Rogaland651 168 433 909
Svalbard1609 158
Troms og Finnmark61684 391 447
Trøndelag1131212 117 671
Vestfold og Telemark714132 876 920
Vestland1228234 993 080
Viken1576365 211 216
Totalt92842 158 804 357

Krisepakke 1

I krisepakke 1 fikk 1787 frivillige lag og organisasjoner nærmere 272 millioner kroner.

Krisepakke 1 gjaldt i perioden 5.mars til og med 30.april 2020.

Frivillige lag og organisasjoner som måtte avlyse, stenge etter utsette arrangementet kunne søke om støtte.

Her kan du finne flere nøkkeltal for krisepakke 1.

Krisepakke 2

I krisepakke 2 fikk frivilligheten nær 1,1 milliarder kroner. 25 615 arrangement og annen aktivitet fikk støtte. Her kan du se ei oversikt over alle som fikk utbetalt penger i denne krisepakken.

Krisepakke 2 gjaldt for perioden 12.mars til og med 31. august 2020. Frivillige lag og organisasjoner kunne søke om tapte inntekter fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, tapte utleieinntekter og tapte inntekter som følge av at organisasjonen mistet oppdrag knyttet til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Her kan du finne flere nøkkeltal for krisepakke 2.

Krisepakke 3

I krisepakke 3 fikk frivilligheten utbetalt over 832 millioner kroner. 5 840 organisasjoner har fått støtte.

Krisepakke 3 var hovedsakelig en forlengelse av krisepakke 2, og gjaldt for perioden 12.mars til og med 31.desember 2020.

Her kan du finne mer informasjon og flere nøkkeltal for krisepakke 3.

Nye tilskuddsordninger i 2021

Informasjon om nye tilskuddsordninger i 2021 som følge av covid-19 kan du finne her.