Denne delen av  tilskuddsordningen gjelder organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020. Søknad sendes inn i form av et egenerklæringsskjema, med frist 20. april 2021.

Det er 255 millioner kroner som skal fordeles i denne delen av ordningen. Dere kan forvente å få utbetalt rundt 15 prosent av beløpet dere fikk i momskompensasjon.

I egenerklæringsskjemaet må dere bekrefte at organisasjonen har tapte inntekter eller merkostnader som følge av covid-19- restriksjoner eller offentlige råd eller anbefalinger.

Er dere et lokallag som er medlem i en sentral organisasjon skal det sentrale leddet søke for dere. Eksempler på sentralledd er Norges idrettsforbund og Røde Kors.  Enkeltstående organisasjoner sender inn egenerklæring selv.

Formålet med ordningen er å hjelpe sektoren gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner, gitt av myndighetene som følge av covid-19.

Se spørsmål og svar om ordningen.

Slik fyller du ut egenerklæringen

  1. Logg inn med ID-porten
  2. Velg organisasjon
  3. Bekreft egenerklæring
  4. Send inn

Når egenerklæringen er sendt inn vil du motta en e-post med kvittering på at den er registrert.

Søknadsfristen er 20. april 2021.

Lever egenerklæring

Dere kan søke på momskompensasjon generell ordning på vanlig måte, selv om dere søker på denne ordningen. Momskompensasjonsordningen blir åpnet for søknader tidlig i mai, og søknadsfristen er 1. september.