20 633 lag og foreninger mottar 255 millioner kroner i denne delen av tilskuddsordningen, som gjelder organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020.  Søknadsfristen var 20. april 2021.

Last ned oversikt over alle mottakere og tildelt beløp her.

I Excel-arket finner du også kommuneoversikt og oversikt over alle kategorier det er søkt i. Naviger i arkfanene nede i arket.

Formålet med ordningen er å hjelpe sektoren gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner, gitt av styresmaktene  som følge av covid-19.

Nøkkeltal ti største kategorier

 

 

Fylkesvis fordeling

 

Dere kan søke på momskompensasjon generell ordning på vanlig måte, selv om dere har søkt på denne ordningen. Momskompensasjonsordningen blir åpnet for søknader tidlig i mai, og søknadsfristen er 1. september.