Kunne du tenke deg ei karriere i Lotteri- og stiftelsestilsynet?

Ledige stillingar legg vi ut på Webcruiter og på LinkedIn. Du kan også følgje med på Framtidsfylket, som er ein av våre rekrutteringskanalar.

Om å jobbe i tilsynet

Sjå Silje fortelje om korleis det er å jobbe i tilsynet (filmen er laga av Framtidsfylket).