Kunne du tenke deg ei karriere i Lotteri- og stiftelsestilsynet?

Ledige stillingar legg vi ut på Webcruiter og på LinkedIn. Du kan også følgje med på Framtidsfylket, som er ein av våre rekrutteringskanalar.

Nett no har vi ingen ledige stillingar.

Om å jobbe i tilsynet

Sjå Silje fortelje om korleis det er å jobbe i tilsynet (filmen er laga av Framtidsfylket).