Kunne du tenke deg ei karriere i Lotteri- og stiftelsestilsynet?

Fem stillingar ledig for nyutdanna økonomar. Engasjement frå juni og ut 2021.
Søknadsfrist 16. mai 2021.

 

Om å jobbe i tilsynet

Sjå Silje fortelje om korleis det er å jobbe i tilsynet (filmen er laga av Framtidsfylket).