Kunne du tenke deg ei karriere i Lotteri- og stiftelsestilsynet?

Nett no har vi tre ledige engasjement for økonomar i avdeling for frivilligheitsstøtte.

 

Om å jobbe i tilsynet

Sjå Silje fortelje om korleis det er å jobbe i tilsynet (filmen er laga av Framtidsfylket).