Her finn du hjelpeskjema (sjekklister) og nyttige malar (alle som PDF-dokument) for bruk ved oppretting/endring av stiftelsar m.m. Du finn også hjelpeskjema for bruk ved søknader i samband med andre saksområde som Stiftelsestilsynet har ansvar for.
(Merk: alle malar er berre i bokmåls-versjon.)

Hjelpeskjema for bruk ved søknad om oppretting/endring av stiftelsar

Malar for bruk ved oppretting av stiftelse

Malar for bruk ved samanslåing av stiftelsar

Malar for bruk ved endring av kapital i stiftelsar

Hjelpeskjema for bruk ved søknader i samband med