20 633 lag og foreiningar mottar 255 millionar kroner i denne delen av tilskotsordninga, som gjeld organisasjonar som fekk momskompensasjon i 2020.  Søknadsfristen var 20. april 2021.

Last ned oversikt over alle mottakarar og tildelt beløp her.

I Excel-arket finn du også kommuneoversikt og oversikt over alle kategorier det er søkt i. Naviger i arkfanene nede i arket.

Formålet med ordninga er å hjelpe sektoren gjennom covid-19-krisa ved å stimulere til aktivitet innanfor rammene av smittevernrestriksjonar, gitt av styresmaktene  som følge av covid-19.

Nøkkeltal ti største kategoriar

 

 

Fylkesvis fordeling

 

De kan søke på momskompensasjon generell ordning på vanleg måte, sjølv om de har søkt på denne ordninga. Momskompensasjonsordninga blir opna for søknadar tidleg i mai, og søknadsfristen er 1. september.