Tilskotsordningar – oversikt tildelingar

Her finn du lenker til statistikkar og oversiktar for dei ulike tilskotsordningane som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Søk i ulike tildelingar frå Lotteri- og stiftelsestilsynet her.

Krisepakken for frivilligheita:

Momskompensasjonsordningane:

Norsk Tippings overskot:

2020:

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort vedtak om tildeling til totalt 46 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Oversikta finn du her.

2019:
Av overskotet i Norsk Tipping for 2018 gjekk 804,8 millionar kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2019 slik:

  • Norges Røde Kors er tildelt 254,3 millionar
  • Redningsselskapet er tildelt 156,9 millionar
  • Norsk Folkehjelp er tildelt 19,3 millionar

Resterande beløp, på 374,2 millionar, er fordelt slik:

Oversikt over søkjarar og tildelt beløp i 2019.

2018:
Av overskotet i Norsk Tipping for 2017 gjekk 794,4 millionar kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2018.

2017:
Tilsaman 730,5 millionar kroner  gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2017.