Tilskotsordningar – oversikt tildelingar

Her finn du lenker til statistikkar og oversiktar for dei ulike tilskotsordningane som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Momskompensasjonsordningane:

Norsk Tippings overskot:

2018:
Av overskotet i Norsk Tipping for 2017 gjekk 794,4 millionar kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2018.

2017:
Tilsaman 730,5 millionar kroner  gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2017.

Støttegrupper for speleavhengige: