Tilskotsordningar – oversikt tildelingar

Her finn du lenker til statistikkar og oversiktar for dei ulike tilskotsordningane som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Momskompensasjonsordningane:

Norsk Tippings overskot:

2016:
Tilsaman 681 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping for 2015 gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Tilskotet er utbetalt i 2016.