Her finn du ulike søknadskjema, rapporteringsskjema og meldingskjema for lotteri og bingo.

Lotteriverdige organisasjonar

skulle rapportere rekneskapstal for 2017 innan 1. juni 2018. Organisasjonar som ikkje har rapportert innan fristen får førehandsvarsel med ny frist.
Vi oppmodar alle organisasjonane om å rapportere elektronisk. Det skjer via Altinn-portalen.

Rapportér rekneskap via ALTINN

Eller du kan laste ned papirskjema, fylle ut og sende i Posten.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengeleg som e-skjema på ALTINN.
Vi oppmodar alle om å bruke desse.  Her finn du brukarrettleiing til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan framleis bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanleg post:

Godkjenning og autorisasjon

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreiningsbingo

Entreprenørbingo

Underhaldningsautomat

Lotteri om bord på skip