Her finn du ulike søknadskjema, rapporteringsskjema og meldingskjema for lotteri og bingo.

Lotteriverdige organisasjonar

skulle rapportere rekneskapstal for 2016 innan 1. juni 2017.

Rapportér rekneskap via ALTINN            eller last ned førehandsutfylt papirskjema.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengeleg som e-skjema på ALTINN.
Vi oppmodar alle om å bruke desse.  Her finn du brukarrettleiing til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan framleis bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanleg post:

Godkjenning og autorisasjon

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreiningsbingo

Entreprenørbingo

Underhaldningsautomat

Lotteri om bord på skip