Her finn du ulike søknadskjema, rapporteringsskjema og meldingskjema for lotteri og bingo.

Lotteriverdige organisasjonar

skal rapportere rekneskapstal innan 1. juni. Organisasjonar som ikkje rapporterer innan fristen, risikerer å miste lotterigodkjenninga.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengeleg som e-skjema på ALTINN.
Vi oppmodar alle om å bruke desse.  Her finn du brukarrettleiing til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan framleis bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanleg post:

Godkjenning og autorisasjon

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreiningsbingo

Entreprenørbingo

Underhaldningsautomat

Lotteri om bord på skip