Her finn du ulike søknadskjema, rapporteringsskjema og meldingskjema for lotteri og bingo.

Speltilbydarar

Skjema for vurdering av egnethet

Lotteriverdige organisasjonar

skal rapportere rekneskapstal innan 1. juni.
Organisasjonar som ikkje rapporterer innan fristen, risikerer å miste lotterigodkjenninga.
Bruk denne lenka: Pliktig rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner (LT-R-001).

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengeleg som e-skjema på ALTINN.
Vi oppmodar alle om å bruke desse.  Her finn du brukarrettleiing til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan framleis bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanleg post:

Godkjenning og autorisasjon

Rekneskapsrapportering

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreiningsbingo

Entreprenørbingo

Underhaldningsautomat

Lotteri om bord på skip