Her finner du ulike søknadskjemaer, rapporteringsskjemaer og meldingskjemaer for lotteri og bingo.

Lotteriverdige organisasjoner

skal rapportere regnskapstall innen 1. juni. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen, risikerer å miste lotterigodkjenningen.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengelige som e-skjema på ALTINN.
Vi oppfordrer alle om å bruke disse. Her finner du brukerveiledning til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan fortsatt bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanlig post:

Godkjenning og autorisasjon

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreningsbingo

Entreprenørbingo

Underholdningsautomat

Lotteri om bord på skip