Her finner du ulike søknadskjemaer, rapporteringsskjemaer og meldingskjemaer for lotteri og bingo.

Viktig endring ved søknad eller rapportering ved entrepenørbingo og radio- TVbingo

Bingoentreprenører og de som skal søke om eller rapportere for radio-TVbingo kan fra og med juli 2019 bare bruke elektroniske skjema.

Det vil si at bingoentreprenøren må registrere søknaden i Altinn, slik at det blir lagd ferdige utfylte søknadsskjema til foreningene. Disse skal sendes til hver forening for underskrift og retur til entreprenøren. Skann skjemaene som en fil, og last den opp som vedlegg til søknaden i Altinn.

Spilltilbydere

Skjema for vurdering av egnethet

Lotteriverdige organisasjoner

skal rapportere regnskapstall innen 1. juni.
Fristen er ute for regnskapsåret 2018. Skjema for 2019 vil bli åpnet i februar 2020.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengelige som e-skjema på ALTINN.
Vi oppfordrer alle om å bruke disse. Her finner du brukerveiledning til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan fortsatt bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanlig post:

Godkjenning og autorisasjon

Regnskapsrapportering (papirskjema)

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreningsbingo

Entreprenørbingo

Underholdningsautomat

Lotteri om bord på skip