Her finner du ulike søknadskjemaer, rapporteringsskjemaer og meldingskjemaer for lotteri og bingo.

Spilltilbydere

Skjema for vurdering av egnethet

Lotteriverdige organisasjoner

skal rapportere regnskapstall innen 1. juni.
Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen, risikerer å miste lotterigodkjenningen.
Bruk denne lenken: Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner (LT-R-001).

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengelige som e-skjema på ALTINN.
Vi oppfordrer alle om å bruke disse. Her finner du brukerveiledning til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan fortsatt bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanlig post:

Godkjenning og autorisasjon

Regnskapsrapportering (papirskjema)

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreningsbingo

Entreprenørbingo

Underholdningsautomat

Lotteri om bord på skip