Er dere innenfor målgruppen og fortsatt har aktivitet, så må organisasjonen i tillegg

  • være registrert i Frivillighetsregisteret både ved søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet. For lokal- og regionallag er det ikke et krav om faktisk registrering, men at de tilfredsstiller kravene for å kunne bli registrert. Foreninger som ikke er registrert i samsvar med lov om behandling av personopplysninger kan likevel søke.
  • ha registrert organisasjonens gjeldende vedtekter i Frivillighetsregisteret.
  • ha vedtekter hvor eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likviditetsoverskudd ved oppløsning hos søker, underledd og aksjeselskap, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.
  • kunne dokumentere at frivillig innsats er en  av virksomheten. Legg ved egenerklæring for frivillig innsats i søknaden
  • oppfylle de øvrige kriteriene

Aksjeselskap kan inngå i en søknad under visse .

Lokal- og regionallag

Er organisasjonen din et  Dersom organisasjonen du søker for er tilknyttet et , enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet.

Før innsending må sentralleddet utarbeide og kontrollere søknaden som de skal sende inn til oss. Sentralleddene har derfor en egen intern frist for underleddene sine. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Lokallag/regionallag som søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet vil bli avvist, og får dermed ikke momskompensasjon. Derfor er det spesielt viktig å sjekke om din organisasjon eller forening er tilknyttet et sentralledd.

Dersom ditt sentralledd ikke har søkt kompensasjon tidligere, må dere likevel ta kontakt med sentralleddet og passe på at søknaden blir sendt til oss via dem.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen din ha driftskostnader eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene:

  • Etter forenklet modell må organisasjonen ha totale driftskostnader på minst 200 000 kroner, etter avgrensinger og fradrag.
  • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske merverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 14 000 kroner.

Minstegrensene gjelder ikke dersom dere er et lokal- eller regionallag. Da er det totalsummen for hele sentralorganisasjonens søknad som teller.

Les mer om søknadsmodellene her.