Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg C1: Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralleddet og enkeltstående søkere.

Vedlegg C2: Regneark

Tallene du skal fylle inn i søknadsskjemaet, henter du fra regnearket. Bruk den versjonen som passer best for din organisasjon. Enkeltstående søkere trenger ikke  sende inn regneark. Regnearkene blir lagt ut i forbindelse med ny søknadsrunde.

Vedlegg C3: Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Vedlegg C4: Transaksjonsliste

Enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet. For hver transaksjon må du spesifisere:

  • Hovedbokskonto
  • Kontonavn
  • Bilagsnummer
  • Inngående merverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv merverdiavgift)
  • Merverdiavgiftsbeløp

Dersom regnskapet er ført i et regnskapssystem kan du kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan dere bruke vår mal som er i samsvar med forskriften:

Malen kan også brukes av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg C5:  Egenerklæring om frivillig virksomhet – aksjeselskap


Dette gjeder bare for søkere som søker på vegne av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

For at forvalteren av ordningen skal være i stand til å vurdere om aksjeselskapets virksomhet er basert på tilstrekkelig grad av frivillig innsats, må aksjeselskap legge egenerklæring om frivillig virksomhet ved søknaden.