Ikke alle vedlegg er obligatoriske for alle søkere. Se over listen nedenfor for å se hvilken vedlegg som er aktuelle for din organisasjon. Det elektroniske søknadsskjemaet vil også informere om hvilken vedlegg som er aktuelle for din organisasjon.

Husk at søknad med vedlegg i utgangspunktet blir offentlig tilgjengelig når du sender inn søknad.

Vedlegg A – Godkjent og signert årsregnskap.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg B – Årsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg C – Revisjonsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg D – Avtalte kontrollhandlinger (revisorrapport).

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Vedlegg E og G – Transaksjonsliste for søkere og underledd.

Alle enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet sitt (vedlegg E). I tillegg må sentralledd legge ved transaksjonsliste for de 15 høyeste søknadsbeløpene for underledd og aksjeselskap med 5 millioner kroner eller mindre i totale driftskostnader (vedlegg G).

For hver transaksjon må du spesifisere:

  • Hovedbokskonto
  • Kontonavn
  • Bilagsnummer
  • Inngående merverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv merverdiavgift)
  • Merverdiavgiftsbeløp

Dersom regnskapet er ført i et regnskapssystem kan du kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan dere bruke vår mal som er i samsvar med forskriften:

Malen kan også brukes av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg F – Egenerklæring om frivillig virksomhet, aksjeselskap.

Dette gjelder bare for søkere som søker på vegne av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

For at forvalteren av ordningen skal være i stand til å vurdere om aksjeselskapets virksomhet er basert på tilstrekkelig grad av frivillig innsats, må aksjeselskapet legge egenerklæring om frivillig virksomhet ved søknaden.

Regneark

Alle organisasjoner som søker på vegne av andre organisasjoner (sentralledd) må i tillegg fylle inn et regneark som blir lastet opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Regnearket kan du laste ned når du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet, eller du kan laste det ned her: