Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg C1: Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralleddet og enkeltstående søkere.

Vedlegg C2: Regneark

Tallene du skal fylle inn i søknadsskjemaet, henter du fra regnearket. Bruk den versjonen som passer best for din organisasjon. Enkeltstående søkere trenger ikke å sende inn regneark.

Vedlegg C3: Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Alle sentralledd.
  • Enkeltstående søkere og lokallag, regionallag eller aksjeselskap med mer enn tre millioner kroner i totale driftskostnader.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Vedlegg C4: Transaksjonsliste

Enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet. For hver transaksjon må du spesifisere:

  • Hovedbokskonto
  • Kontonavn
  • Bilagsnummer
  • Inngående merverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv merverdiavgift)
  • Merverdiavgiftsbeløp

Dersom regnskapet er ført i et regnskapssystem kan du kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan dere bruke vår mal som er i samsvar med forskriften:

Malen kan også brukes av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.