Ikke alle vedlegg er obligatoriske for alle søkere. Se over listen nedenfor for å se hvilken vedlegg som er aktuelle for din organisasjon. Det elektroniske søknadsskjemaet vil også informere om hvilken vedlegg som er aktuelle for din organisasjon.

Husk at søknad med vedlegg i utgangspunktet blir offentlig tilgjengelig når du sender inn søknad.

Vedlegg A – Godkjent og signert årsregnskap.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg B – Årsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg C – Revisjonsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg D – Avtalte kontrollhandlingar (revisorrapport).

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltståande søkere som søker på vegner av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les meir om revisjon, og finn malar for revisorrapportar.

Vedlegg E og G – Transaksjonsliste for søkarar og underledd.

Alle enkeltståande søkarar og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet sitt (vedlegg E). I tillegg må sentralledd legge ved transaksjonsliste for dei 15 høgste søknadsbeløpa for underledd og aksjeselskap med 5 millionar kroner eller mindre i totale driftskostnadar (vedlegg G).

For kvar transaksjon må du spesifisere:

  • Hovudbokskonto
  • Kontonamn
  • Bilagsnummer
  • Inngåande meirverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv meirverdiavgift)
  • Meirverdiavgiftsbeløp

Dersom regnskapet er ført i eit regnskapssystem kan du kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan de bruke vår mal som er i samsvar med forskriften:

Malen kan også brukes av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg F – Egenerklæring om frivillig virksomhet, aksjeselskap.

Dette gjelder bare for søkerer som søker på vegner av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

For at forvalteren av ordningen skal vere i stand til å vurdere om aksjeselskapets virksomhetet er basert på tilstrekkeleg grad av frivillig innsats, må aksjeselskapet legge egenerkæring om frivillig virksomhet ved søknaden.

Regneark

Alle organisasjoner som søker på vegner av andre organisasjoner (sentralledd) må i tillegg fylle inn et regneark som blir lastet opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Regnearket kan du laste ned når du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet, eller du kan laste det ned her: