Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg C1: Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralleddet og enkeltstående søkere.

Vedlegg C2: Regneark

Tallene du skal fylle inn i søknadsskjemaet, henter du fra regnearket. Bruk den versjonen som passer best for din organisasjon. Enkeltstående søkere trenger ikke å sende inn regneark.

Vedlegg C3: Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for:

 • Alle sentralledd.
 • Enkeltstående søkere og lokallag, regionallag eller aksjeselskap med mer enn tre millioner kroner i totale driftskostnader.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Vedlegg C4: Transaksjonsliste

Enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet. For hver transaksjon må du spesifisere:

 • Hovedbokskonto
 • Kontonavn
 • Bilagsnummer
 • Inngående merverdiavgiftssats
 • Bruttobeløp (beløp inklusiv merverdiavgift)
 • Merverdiavgiftsbeløp

Dersom regnskapet er ført i et regnskapssystem kan du kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan dere bruke vår mal som er i samsvar med forskriften:

Malen kan også brukes av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Søknadsskjema

Du kan velge to ulike måter å søke på – elektronisk skjema eller papirskjema (PDF). OBS: Søknadsfristen gikk ut 1. september 23.59. Link til søknadsskjema er derfor fjernet.

Elektronisk skjema

Skjemaet er enkelt å fylle ut. Merk deg følgende:

 • Du kan når som helst lagre søknaden og logge ut for å fortsette utfyllingen senere.
 • Du kan ha åpent ett søknadsskjema om gangen.
 • Du får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
  Har du ikke fått bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt din søknad.
  Sjekk søknadsstatus her.

Bruk denne fremgangsmåten:

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstall.
  2. Åpne skjemaet og logg deg på.
  3. Fyll ut skjemaet. Du får informasjon og veiledning underveis.
  4. Last opp obligatoriske vedlegg og regnearket som inneholder søknadstallene.
  5. Send inn søknaden.
  6. Skriv ut kopi om ønskelig.
  7. Logg ut eller start på ny søknad.

Mer informasjon om MinID og hvordan du kan opprette brukerkonto finner du på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Papirskjema

Dersom du ikke har MinID, kan du sende inn søknadsskjema på papir. Slik går du fram:

  1. Last ned søknadsskjema (PDF med skrivefelt).
   (OBS: ikke skriv i skjema før du har lastet ned til egen PC)
  2. Fyll ut skjemaet og egenerklæringen. Du avgjør selv om du vil gjøre det for hånd eller på datamaskin, men signaturen må være håndskrevet.
  3. Skann skjemaet og send det via e-post sammen med vedleggene til postmottak@lottstift.no eller send skjemaet i posten til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.