Ikke alle vedlegg er obligatoriske for alle søkere. Se over listen nedenfor for å se hvilke vedlegg som er aktuelle for din organisasjon. Det elektroniske søknadsskjemaet vil også informere om hvilke vedlegg som er aktuelle for din organisasjon. Husk at søknad med vedlegg i utgangspunktet blir offentlig tilgjengelig når du sender inn søknaden.

Vedlegg A – Godkjent og signert årsregnskap

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg B – Årsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg C – Revisjonsmelding.

Obligatorisk for alle søkere.

Vedlegg D – Avtalte kontrollhandlingar (revisorrapport).

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegner av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Vedlegg F – Egenerklæring om frivillig virksomhet, aksjeselskap.

Dette gjelder bare for søkere som søker på vegner av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

For at forvalteren av ordningen skal vere i stand til å vurdere om aksjeselskapets virksomhet er basert på tilstrekkeleg grad av frivillig innsats, må aksjeselskap legge egenerkæring om frivillig virksomhet ved søknaden.

Regneark

Alle organisasjonar som søker på vegne av andre organisasjoner (sentralledd) må i tillegg fylle inn et regneark som blir lastet opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Regnearket kan du laste ned når du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet.

Vi har utarbeidet maler for regneark som sentralledd kan bruke for innhenting av tall frå underledd. Det er enkelt å overføre talmaterialet frå underledd til samlearket som sentralleddet skal levere sammen med søknaden.