Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg B1:  Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralledd og enkeltstående søkere.

Vedlegg B2:  Regneark

Dette gjelder kun sentralledd, samt enkeltstående som søker med papirskjema. Fra regnearket henter du tall som dere skal fylle inn i søknadsskjemaet. Bruk den versjonen fra lista nedenfor som passer best for din organisasjon:

Vi har også utarbeidet maler for regneark som sentralledd kan bruke i sin innhenting av tall fra underledd. Det er enkelt å overføre tall fra underledd til samlearket som sentralleddet skal levere sammen med søknaden. 

Vedlegg B3:  Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for

  • Alle sentralledd
  • Enkeltstående søkere og lokallag/regionallag/aksjeselskap med mer enn fem millioner kroner i totale driftskostnader

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter. 

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.