Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg B1:  Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralledd og enkeltstående søkere.

Vedlegg B2:  Regneark

Dette gjelder kun sentralledd. Fra regnearket henter du tall som dere skal fylle inn i søknadsskjemaet. Regnearkene vil bli lagt ut i forbindelse med ny søknadsrunde.

Vi har også utarbeidet maler for regneark som sentralledd kan bruke for innhenting av tall fra underledd. Det er enkelt å overføre tall fra underledd til samlearket som sentralleddet skal levere sammen med søknaden.

Vedlegg B3:  Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter. 

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg B4:  Egenerklæring om frivillig virksomhet – aksjeselskap


Dette gjelder bare for søkarar som søker på vegne av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

For at forvalteren av ordningen skal være i stand til å vurdere om aksjeselskapets virksomhet er basert på tilstrekkelig grad av frivillig innsats, må aksjeselskap legge egenerklæring om frivillig virksomhet ved søknaden.