Søknaden må inneholde vedleggene nedenfor. Alle vedlegg må sendes inn sammen med ferdig utfylt søknadsskjema. Husk at søknaden med vedlegg blir offentlig tilgjengelig når dere sender inn søknad.

Vedlegg B1:  Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjelder både for sentralledd og enkeltstående søkere.

Vedlegg B2:  Regneark

Dette gjelder kun sentralledd, samt enkeltstående som søker med papirskjema. Fra regnearket henter du tall som dere skal fylle inn i søknadsskjemaet. Bruk den versjonen fra lista nedenfor som passer best for din organisasjon:

Vi har også utarbeidet maler for regneark som sentralledd kan bruke i sin innhenting av tall fra underledd. Det er enkelt å overføre tall fra underledd til samlearket som sentralleddet skal levere sammen med søknaden. 

Vedlegg B3:  Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for

 • Alle sentralledd
 • Enkeltstående søkere og lokallag/regionallag/aksjeselskap med mer enn fem millioner kroner i totale driftskostnader

Les mer om revisjon, og finn maler for revisorrapporter.

Søknadsskjema

Du kan velge to ulike måter å søke på – elektronisk skjema eller papirskjema (PDF). OBS: Søknadsfristen gikk ut 1. september 2017. Link til søknadsskjema er derfor fjernet.

Elektronisk skjema

Skjemaet er enkelt å fylle ut. Merk deg følgende:

 • Du kan når som helst lagre søknaden og logge ut for å fortsette utfyllingen senere.
 • Du kan bare ha åpent ett søknadsskjema om gangen.
 • Du får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
  Har du ikke fått bekreftelse, så betyr det at vi ikke har mottatt søknaden.
  Sjekk søknadsstatus her.

Bruk følgende framgangsmåte:

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstall.
  2. Åpne skjemaet og logg deg på.
  3. Fyll ut skjemaet. Du får informasjon og veiledning underveis.
  4. Last opp obligatoriske vedlegg og regnearket som inneholder søknadstallene.
  5. Send inn søknaden.
  6. Skriv ut kopi om ønskelig.
  7. Logg ut eller start på ny søknad

Du finner mer informasjon om MinID og hvordan du oppretter bruker på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Papirskjema

Dersom du ikke har MinID, kan du sende inn søknadsskjema på papir. Slik går du fram:

  1. Last ned søknadskjema (PDF med skrivefelt).
   (OBS: ikke skriv i skjema før du har lastet ned til egen PC)
  2. Fyll ut skjemaet og egenerklæringen. Du avgjør selv om du vil gjøre det for hånd eller på datamaskin, men signaturen skal være håndskrevet.
  3. Skann skjemaet og send det via e-post sammen med vedleggene til postmottak@lottstift.no eller send skjemaet i posten til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.