Det er åpnet for søknader. Søknadsfristen er 1. september 2021.

Søk momskompensasjon her

Elektronisk søknadsskjema

Alle søkere skal bruke elektronisk søknadsskjema:

  • Noen søkere vil få varsel når organisasjonsnummeret blir lagt inn. Det gjelder for eksempel om organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, om organisasjonen er et aksjeselskap eller om organisasjonen søkte som underledd forrige gang.
  • Sentralledd skal legge inn informasjon om eventuelt prosentvis administrasjonstilskudd i søknaden.
  • Sentralledd vil få tilbakemelding om feil eller mangler i regnearket over underledd når det blir lastet opp. Det skal for eksempel dukke opp varsel ved manglende registrering i Frivillighetsregisteret, ugyldige organisasjonsnummer, om et organisasjonsnummer er lagt inn mer enn en gang eller om organisasjonen allerede inngår i en annen søknad.

Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om du har spørsmål eller opplever problemer med søknadsskjemaet. Vi ønsker å hjelpe til.

Slik søker du

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstall.
  2. Klikk på lenken nedenfor for å åpne skjemaet.
  3. Logg deg inn via ID-porten.
  4. Fyll ut skjemaet og last opp obligatoriske vedlegg.
  5. Send inn søknaden. Kvittering blir sendt til organisasjonens meldingsboks i Altinn og på e-post til oppgitt kontaktinformasjon.
  6. Logg ut eller start på ny søknad.

Søknaden blir lagret automatisk underveis. Du kan derfor logge ut av søknadsskjemaet, logge inn igjen og fortsette utfyllingen senere. Husk likevel å sende inn søknaden før søknadsfristen! Vi har en streng praksis, og søknader sendt inn etter søknadsfristen blir avvist.

Søknadsfristen er 1. september.