Du kan velge to ulike måter å søke på – elektronisk skjema eller papirskjema (PDF).
Vi oppfordrer alle om å bruke elektronisk skjema, om få år vil dette trolig bli et krav.

Elektronisk skjema

Skjemaet er enkelt å fylle ut. Merk deg følgende:

 • Du kan når som helst lagre søknaden og logge ut for så å fortsette utfyllingen senere.
 • Du kan bare ha åpent ett søknadsskjema om gangen.
 • Du får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
  Har du ikke fått bekreftelse, så betyr det at vi ikke har mottatt søknaden.

Bruk følgende framgangsmåte:

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstall.
  2. Åpne skjemaet og logg deg på.
  3. Fyll ut skjemaet. Du får informasjon og veiledning underveis.
  4. Last opp obligatoriske vedlegg og regnearket som inneholder søknadstallene.
  5. Send inn søknaden.
  6. Skriv ut kopi om ønskelig.
  7. Logg ut eller start på ny søknad

Søknadsskjema er tatt vekk da fristen er ute.

Du finner mer informasjon om MinID og hvordan du oppretter bruker på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Papirskjema

Dersom du ikke har MinID, kan du sende inn søknadsskjema på papir. Slik går du fram:

  1. Last ned og lagre søknadskjemaet på PC-en din (PDF med skrivefelt).
   (OBS: ikke skriv i skjema før du har lastet ned til egen PC)
  2. Fyll ut skjemaet og egenerklæringen. Du avgjør selv om du vil gjøre det for hånd eller på datamaskin, men signaturen skal være håndskrevet.
  3. Skann skjemaet og send det via e-post sammen med vedleggene til postmottak@lottstift.no eller send skjemaet i posten til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Papirskjema er tatt vekk da fristen er ute.