Søknadsskjema blir lagt ut i april.

Elektronisk skjema

Skjemaet er enkelt å fylle ut. Merk deg følgende:

 • Du kan når som helst lagre søknaden og logge ut for så å fortsette utfyllingen senere.
 • Du kan bare ha åpent ett søknadsskjema om gangen.
 • Du får bekreftelse på at søknaden er innsendt.
  Har du ikke fått bekreftelse, så betyr det at vi ikke har mottatt søknaden.

Bruk følgende framgangsmåte:

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstall.
  2. Åpne skjemaet og logg deg på.
  3. Fyll ut skjemaet. Du får informasjon og veiledning underveis.
  4. Last opp obligatoriske vedlegg og regnearket som inneholder søknadstallene.
  5. Send inn søknaden.
  6. Skriv ut kopi om ønskelig.
  7. Logg ut eller start på ny søknad

Du finner mer informasjon om MinID og hvordan du oppretter bruker på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).