Frå og med søknadsåret 2020 skal alle søknadar sendast inn elektronisk. Vi har også utvikla eit nytt elektronisk søknadsskjema i 2020. For å sikre tid til å svare på eventuelle spørsmål som kan dukke opp rår vi difor alle om å sende inn søknad i god tid før søknadsfristen.

Søknadsfristen er 1. september 2020.

Nytt elektronisk søknadsskjema

For søknadsåret 2020 har vi eit nytt elektronisk søknadsskjema som alle søkarar skal bruke. Organisasjonar som har søkt elektronisk tidlegare år vil truleg kjenne att strukturen i skjemaet, men blant endringane de vil sjå er mellom anna at:

  • Nokre søkarar vil få varsel når organisasjonsnummeret blir lagt inn. Det gjeld for eksempel om organisasjonen ikkje er registrert i Frivilligregisteret, om organisasjonen er eit aksjeselskap eller om organisasjonen søkte som underledd førre gang.
  • Sentralledd skal legge inn informasjon om eventuelt prosentvis administrasjonstilskot i søknaden.
  • Sentralledd vil få tilbakemelding om feil eller manglar i reknearket over underledd når det blir lasta opp. Det skal for eksempel dukke opp varsel ved manglande registrering i Frivilligregisteret, ugyldige organisasjonsnummer, om eit organisasjonsnummer er lagt inn meir enn ein gong eller om organisasjonen allereie inngår i ein annan søknad.

Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om du har spørsmål eller opplever problem med søknadsskjemaet. Vi ønskjer å hjelpe til.

Slik søker du

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstal.
  2. Klikk på lenka nedanfor for å opne skjemaet.
  3. Logg deg inn via ID-porten.
  4. Fyll ut skjemaet og last opp obligatoriske vedlegg.
  5. Send inn søknaden. Kvittering blir sendt til organisasjonens meldingsboks i Altinn og på e-post til oppgitt kontaktinformasjon.
  6. Logg ut eller start på ny søknad.

Søknaden blir lagra automatisk undervegs. Du kan difor logge ut av søknadsskjemaet, logge inn at og fortsette utfylling av skjema seinare. Hugs likevel å sende inn søknaden før søknadsfrist! Vi har ein streng praksis , og søknader sendt inn etter søknadsfristen blir avvist.

Søknadsfristen gjekk ut 1. september.