Søknadsskjema vert lagt ut i april.

Elektronisk skjema

Skjemaet er enkelt å fylle ut. Merk deg følgjande:

 • Du kan når som helst lagre søknaden og logge ut for så å halde fram med utfyllinga seinare.
 • Du kan berre ha ope eitt søknadsskjema om gongen.
 • Du får stadfesting på at søknaden er sendt inn.
  Har du ikkje fått stadfesting, så betyr det at vi ikkje har mottatt søknaden din.

Bruk følgjande framgangsmåte:

  1. Finn fram obligatoriske vedlegg og søknadstal.
  2. Opne skjemaet og logg deg på.
  3. Fyll ut skjemaet. Du får informasjon og rettleiing undervegs.
  4. Last opp obligatoriske vedlegg og reknearket som inneheld søknadstala.
  5. Send inn søknaden.
  6. Skriv ut kopi om ønskjeleg.
  7. Logg ut eller start på ny søknad.

Du finn meir informasjon om MinID og korleis du opprettar brukar på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).